En Annan Sida Av Sverige AB (Svb) är ett socialt företag med särskild vinstbegränsning som startade sin verksamhet 2012.

Vi erbjuder, med fokus på individen, ett individuellt och anpassat stöd till människor som har tagit ett beslut att lämna en kriminell livsstil eller befinner sig i en situation där man funderar på/söker andra alternativ än att fortsätta med kriminalitet.

För att nå detta arbetar En Annan Sida Av Sverige brett och aktivt med kompetensutveckling, information och samverkan i syfte att tillsammans med samhället utveckla nya etablerade arbetsformer utifrån målgruppens behov.

LIVSSTILSFÖRÄNDRING

FRÅN VÅRA KLIENTER

Det som är bra med dom det är att dom hjälper folk som har hamnat fel i livet till att hamna på rätt sidan av lagen sen att dom lyssnar på ungdomarna som ingen annan gör så finns dom där:)

Jörgen

Det är jätte bra att enannansidaavsverige finns för dom som hamnat snett. Så man kan komma in i samhället igen och få känna sig som en del av samhället man lever i.

Robin

Bästa på att arbeta rätt & på ett annorlunda vis som passar individer på ett sätt de kanske aldrig mött tidigare. Respekt!

Madelene

Anhörigstöd

Möjlighet för vem som helst att ringa och ställa relaterade frågor med fokus på anhörighjälp och stöd. Telefonens syfte är att ge den som ringer in personlig information om stödcentrets syfte och innehåll och annan hjälp som finns inom kommunen
Telefon tider är mellan 09.00 – 16.00 på telefon nummer: 0739 – 44 63 64
efter denna tid lämna namn och telefon nummer så ringer vi upp dig snarast möjligt.

Metodik

Kognitiv omstrukturering
EASAS Modellen
Dialog

VERKSAMHETER

EASAS Stockholm är under uppbyggnad mer info kommer inom kort

Stödcenter

Dag verksamheten lär ut grundläggande fysiska, mentala, känslomässiga och sociala färdigheter som bidrar till att du kan lära dig nya ansvarsfulla och positiva sätt att hantera ditt liv, tillgodose dina behov och uppfylla dina livsmål.

Vår målsättning är att tillsammans med dig utforska din situation och arbeta fram en insatsplan som hjälper dig med de förändringar du önskar i ditt liv.

Läs mer…

EASAS Ludvika är under uppbyggnad mer info kommer inom kort.

KONTAKTA OSS

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message