En Annan Sida Av Sverige AB (Svb)  är ett socialt företag med särskild vinstbegränsning
som erbjuder flera olika tjänster.

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Ludvika.

En Annan Sida Av Sverige primära mål är att genom våra olika tjänster nå ut till människor som befinner sig i en drog och kriminalitetsrelaterad, social och arbetsmässig utsatthet. Att skapa ett sammanhängande individuellt förlopp till förändring, delaktighet och personlig utveckling för de människor som söker sig till oss.

Vi möter dig där du är!

VÅRD OCH BEHANDLING

FRÅN VÅRA KLIENTER

Det som är bra med dom det är att dom hjälper folk som har hamnat fel i livet till att hamna på rätt sidan av lagen sen att dom lyssnar på ungdomarna som ingen annan gör så finns dom där:)

Jörgen

Det är jätte bra att enannansidaavsverige finns för dom som hamnat snett. Så man kan komma in i samhället igen och få känna sig som en del av samhället man lever i.

Robin

Bästa på att arbeta rätt & på ett annorlunda vis som passar individer på ett sätt de kanske aldrig mött tidigare. Respekt!

Madelene

Anhörigstöd

Möjlighet för vem som helst att ringa och ställa relaterade frågor med fokus på anhörighjälp och stöd. Telefonens syfte är att ge den som ringer in personlig information om stödcentrets syfte och innehåll och annan hjälp som finns inom kommunen
Telefon tider är mellan 09.00 – 16.00 på telefon nummer: 0739 – 44 63 64
efter denna tid lämna namn och telefon nummer så ringer vi upp dig snarast möjligt.

Metodik

Kognitiv omstrukturering av beroendet
Kriminalitet och droger
Återfallsförebyggande Terapi

VERKSAMHETER

AW Behandlingscenter

AW Behandlingscenter är en öppenvårdsverksamhet med lång erfarenhet av kriminalitets och alkohol/drogbehandling, både individuellt och i grupp.

AWBC’s öppenvård riktar sig till män och kvinnor i en utsatt livssituation där droger, alkohol och kriminalitet har blivit ett verktyg för att få vardagen att fungera men också ett hinder för att bygga upp en nykter, hederlig och meningsfull tillvaro.

AWBC vänder sig till DIG som är 18 år och uppåt och:

* Har en önskan om att bygga upp ett nyktert, hederligt, ansvarsfullt och meningsfullt liv.

* Önskar mer av livet än det droger och kriminalitet hittills har kunnat ge dig.

* Redan har genomgått en eller flera tidigare behandlingar, men av olika fysiska,

psykiska och sociala anledningar, inte kunnat bygga upp en långsiktig drogfrihet

och/eller hederlighet.

Läs mer…

AW Behandlingscenter

AW Behandlingscenter är en öppenvårdsverksamhet med lång erfarenhet av kriminalitets och alkohol/drogbehandling, både individuellt och i grupp. Verksamheten har avtal med Göteborg Stad.

Läs mer…

Stödcenter

Dag verksamheten lär ut grundläggande fysiska, mentala, känslomässiga och sociala färdigheter som bidrar till att du kan lära dig nya ansvarsfulla och positiva sätt att hantera ditt liv, tillgodose dina behov och uppfylla dina livsmål.

Vår målsättning är att tillsammans med dig utforska din situation och arbeta fram en insatsplan som hjälper dig med de förändringar du önskar i ditt liv.

Läs mer…

Stödcenter

Stödcentret erbjuder ett alternativ för de som inte får eller saknar relevant hjälp på annat håll.

Det är människor som oftast har ”fallit mellan stolarna”.

Här kan alla vara öppna med vilka de är och vilka problem de stöter på i och med sina nya livsval.

Det är inte ett krav att uppvisa en längre tid av nykterhet eller att ha varit fri från kriminalitet.

Stödcentret utgör det första steget i en individuell process och kan ta emot 8-12 personer beroende på deltagarnas behov.

De två livsstilscoacharna på Stödcentret har erfarenhet av kriminalitet, fängelse och beroendeproblematik.

Deras erfarenhet och kunskaper gör att personer som har låg eller inget förtroende för ”samhället” kan börja bygga upp en tillit och tillsammans med livsstilscoachen identifiera de hinder och utvecklingsområden som har hindrat personen att leva ett meningsfullt liv.

Läs mer…

KONTAKTA OSS

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message