En Annan Sida Av Sverige AB SVB (Est.2012)

Vi är ett brottsförebyggande och integrerande socialt företag med särskild vinstbegränsning

Vi har som mål att genom individanpassade och myndighetsgemensamma insatser och återintegrera människor i samhället.

Vi bedriver Stöd och Kompetenscenter riktade till personer som i olika omfattning är i behov av stöd och hjälp att lämna en kriminell livsstil.

Vi arbetar även brett och aktivt med kompetensutveckling och samverkan med olika samhällsaktörer för att möjliggöra nya etablerade synsätt och arbetsformer som bidrar till att fler skall vilja och kunna lämna en kriminell livsstil.

 

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Region Dalarna.

Utredningsrapport EASAS the one