Administration och  resursperson och vägledning inom Anhörigstöd

EASAS Stockholm

Fil.Kand socialantropologi vid Stockholms universitet.

Författare av boken De glömda – en bok om fångars anhöriga

E-Post: yvonne.komstenius@easas.se