EASAS Stödcenter Göteborg

Du är här:

Stödcenter - Vår metod för att hjälpa dig

Tillsammans med oss på EASAS Stödcenter kommer personen få möjligheten att identifiera och hantera och lära sig dem färdigheter som stärker en livsstilsförändring med målet att bygga sin egna insatsplan. EASAS Stödcenter finns här för personen och hos oss ser vi inte hinder, utan möjligheter där alla ska få en klarare bild över vilka insatser han eller hon är i behov av så kommer vi tillsammans att arbeta med EASAS Exit & Re-Entry Screening som utgår ifrån AW Modellen, metoden bakom EASAS Stödcenter. Vår målsättning med Exit och Re-Entry screening är att arbeta fram en insatsplan som hjälper deltagaren med de mål som den kommit fram till under sin tid på Stödcentret.

Exit och Re-Entry screening har fyra grundavsnitt:

Var är du, vilka är dina mål och var är du på väg?
Detta avsnitt handlar om att du beskriver var du står i ditt liv, vad du har för möjligheter och var du är på väg någonstans.

Exit processen

Detta avsnitt handlar om att identifiera och hantera de hinder som står i din väg för att kunna göra de förändringar som du anser är viktiga i ditt liv.

Re-Entry processen

Detta avsnitt har till syfte att identifiera dina individuella insatsbehov för din planering.

Insats processen

Detta avsnitt handlar om att sätta dig i kontakt med och få information om de insatser som du är i behov av, samt att erbjuda dig information och vägledning om våra egna resurser för dig som befinner dig i Exit- Re- Entry processen. Insatserna finns till för att hjälpa deltagaren med de utvecklingsområden som är betydelsefulla i en fortsatt planering.

Individuell rådgivning

Vänder sig till dig som upplever problem eller svårigheter i din nykterhet/drogfrihet och/eller i dina försök att bygga upp en nykter/drogfri vardag.
Individuell rådgivning fokuserar på stöd och verktyg för pågående nykterhet/drogfrihet och långsiktig nykterhet/drogfrihet.
Vänder sig även till dig som upplever problem eller svårigheter i din hederlighet och/eller i dina försök att bygga upp en hederlig och ansvarsfull vardag.

 

EASAS Anhörigstöd

När någon vi älskar återfaller kan detta väcka många smärtsamma känslor, såsom – rädsla, ilska, skuld, misstro, ångest, sorg osv. Om vi inte vet hur vi kan hantera dessa känslor prövar vi oftast att försöka kontrollera återfallet eller så reagerar vi på ett sätt som skadar oss, som gör att vi våldför oss på våra värderingar eller som förlänger återfallet eftersom vi skyddar personen från konsekvenserna av återfallet. Vi behöver hitta en metod som gör att vi kan sätta gränser men ändå vara stöttande utan att vi förbiser våra egna behov.
Vi erbjuder
Anhörigstöd på totalt 9 timmar per deltagare som är inskriven på Stödcentret, vid önskemål eller vid behov erbjuds detta i form av:
Relationsmöte – Anhörigas preventionsplan
Anhörigstöd – Anhörigas handlingsplan

Extern Anhörigstöd

Möjlighet för vem som helst att ringa och ställa relaterade frågor med fokus på anhörighjälp och stöd. Telefonens syfte är att ge den som ringer in personlig information om stödcentrets syfte och innehåll och annan hjälp som finns inom kommunen
Telefon tider är mellan 09.00 – 16.00 på telefon nummer: 0739 – 44 63 64
efter denna tid lämna namn och telefon nummer så ringer vi upp dig snarast möjligt.

 

Studie Besök

Möjlighet för vem som helst att boka ett studiebesök in till centret och ställa relaterade frågor vid intresse för inskrivning görs EASAS Center Intervju med deltagaren för bästa möjliga utgångspunkt
med fokus på EASAS Verksamhetsinnehåll.

Vid frågor om Stödcentrets Verksamhet eller anhörigstöd / studiebesök / inskrivning.
Kontakta EASAS Stödcenter Göteborg på:

200x88

Tel: 0739 – 44 63 64
Mail: info.stodcenter@easas.se.