EASAS Stöd & Kompetenscenter Göteborg

Du är här:

 

  •  Kriminalitets – och eller drogfokuserad psykosocial rådgivning

 

En hel del av de svårigheter som hör ihop med dina psykosociala vardagshinder kan vara kopplade till ett visst vanetänkande- och beteenden och ett visst sätt att reagera på eller i vissa situationer.

Resurspersonen hjälper dig att förhålla dig till dessa tankemönster och beteende på ett nytt sätt som bidrar till större ansvarsfullhet och effektivare problemlösning Rådgivningen sker i strukturerade samtalssessioner och eller i vardagsstödet med dina planerade insatser och är alltid anpassad efter dina förutsättningar.

 

Identifiera och hantera kriminella, antisociala tankemönster

Identifiera och hantera tankar, känslor, begär och handlingar som hör ihop med drogsug och drogsökande beteenden.

Ansvarsfull problemlösning.

Förebygga och hantera kriser.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

En annan sida av Sverige arbetar i olika former aktivt för att samverka och sprida kunskap, utveckla och implementera nya arbetssätt för personer som befunnit sig i eller befinner sig i eller lever i nära anslutning till miljöer som kännetecknas av kriminalitet, missbruk/beroende av droger.

Syftet och målet med EASAS kunskap och erfarenhetsutbyte är att främja samverkan och utveckling som bidrar till att man tillsammans utvecklar nya etablerade arbetsformer utifrån målgruppens behov. Genom att anordna möten och kompetensutveckling på olika samhälles – och myndighetsnivåer vill vi nå ut med våra praktiska erfarenheter och kunskap av att arbeta med målgruppen samt att ge information om EASAS verksamhet.

 

Information och Rådgivning till Socialtjänst och myndigheter

Vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänst, andra myndigheter och kommunala verksamheter i Göteborgs Stad och kommer i kontakt med personer som i olika omfattning är i behov av stöd och hjälp att lämna en kriminell livsstil. Hit kan man vända sig och få information om Stöd och Kompetenscentrets verksamhet, innehållet i de tjänster vi erbjuder samt hur man kan ta del av våra tjänster.

 

Kontakta oss på vår centertelefon

0739-44 63 64.

Telefontider är mellan 09.00 – 16.00.

Efter våra ordinarie öppettider kan du lämna namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig snarast möjligt.

200x88

Mail: info.stodcenter@easas.se.