OM OSS

En annan sida av Sverige bedriver Stöd och kompetenscenter riktade till personer som i olika omfattning är i behov av stöd och hjälp att lämna en kriminell livsstil.

Vi arbetar även brett och aktivt med kompetensutveckling och samverkan med olika samhällsaktörer för att möjliggöra nya etablerade synsätt och arbetsformer som bidrar till att fler skall vilja och kunna lämna en kriminell livsstil.

Här kan du ladda ned våran utvärderingsrapport genomförd av Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson genom att klicka HÄR